Cal inscripció per a les curses infantils?

Sí, es fa al moment el dia de la cursa.