Filosofia

La clau del nostre projecte es la paraula Escola, entesa com el lloc on els nens i nenes aprenen a comportar-se, relacionar-se, gaudir de l’esport i l’activitat física en general, aprendre a dominar el seu cos, a gaudir de la seva motricitat, a entendre i estimar l’esport de l’atletisme i com no, a dominar les tècniques d eles diferents disciplines de l’atletisme.

Es per això, que des d’una perspectiva constructivista, s’enfoca l’aprenentatge de les disciplines atlètiques a partir de l’edat biològica dels nens i nenes, evolucionant de pràctiques polivalents i multidisciplinars, on el joc és l’eina principal, cap a l’especialització en un sector (salts, mig fons i fons, velocitat, llançaments) al finalitzar l’etapa de l’Escola.

 

ESTRUCTURA_900 (1)