Inscripcions, horaris i preus

Els pagaments es faran mitjançant transferència bancària al compte corrent de

BBVA ES55-0182-0835-23-0201689059

indicant el nom i cognoms de l’alumne. Si es tria pagament trimestral s’haurà de fer efectiu entre els dies 1 i 10 d’Octubre, Gener i Abril

Per tramitar la inscripció (alumnes nous) heu d’omplir el següent document i portar-lo el dia de la inscripció: FULL INSCRIPCIÓ

Descomptes (no acumulables)

  • Germans: Aplicable per aquells nois/es amb un germà inscrit. S’aplicarà una bonificació del 25% sobre la cuota anual d’inferior valor. Per un tercer germà inscrit el descompta d’aquest serà d’un 50%