Hi haurà resultats/temps oficials?

No, no és el principal objectiu al tractar-se d’una cursa popular no competitiva.